Concurs Facebook Martie

REGULAMENT CONCURS

„RURIS – cu premii de primavara”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii „RURIS - cu premii de primavara” este SC RURIS IMPEX SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului nr. 10, bl. 317B, CUI RO 5045437, J16/3158/1993. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.ruris.ro şi este disponibil şi la secretariatul punctului de lucru SC Ruris Impex SRL din Str. Plaiului, nr. 7, Carcea, jud Dolj.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook, Youtube sau orice alt site/canal de socializare/internet.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „ RURIS - cu premii de primavara” se desfăşoară in perioada 01.03.2018 – 01.06.2018, fiind alcatuit din 4 etape/concursuri independente una fata de cealalta si dispuse in ultima saptamana a fiecarei luni, pe pagina Facebook RURIS www.facebook.com/ruriscraiova

 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Orice persoana care indeplineste conditiile de participare la concurs poate intră pe Facebook RURIS www.facebook.com/ruriscraiova și este suficient sa apreciaze pagina Facebook RURIS (like). Dupa acest prim pas este necesar ca participantul sa distribuie banner-ul concursului din pagina RURIS. În cadrul postării de concurs lasă un comentariu pentru RURIS.

Dupa ce au fost parcursi cei 3 pasi: like, distribuire, comentariu, participantul va fi înscris automat în extragere.

Câștigătorii vor fi desemnați in prima zi din saptamana care urmeaza saptamanii de concurs, la orele 12.00, utilizându-se site-ul random.org. Extragerea va fi înregistrata și va fi făcuta publica pe pagina de Facebook RURIS.

Angajații RURIS nu pot participa la concurs.

ATENTIE! Persoanele inscrise la unul dintre concursuri nu vor fi inscrise automat la celelalte, fiecare concurs fiind independent de cele anterioare, avand un premiu si un castigator propriu, dar ghidandu-se dupa aceleasi reguli de desfasurare.

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau in utilaje RURIS si alte obiecte promotionale care poarta sigla RURIS avand o valore totala de 5000 lei (TVA inclus). Utilajul care se va acorda drept cadou va fi adus la cunostinta publicului in prima zi a fiecarei saptamani de concurs.

Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul se obliga să trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) printr-un mesaj privat către pagina de facebook RURIS. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa faca dovada identitatii sale (copie CI) si sa completeze si semneze un proces verbal de predare-primire.

Premiul nu poate fi convertit în bani.

Contravaloarea impozitului aferent premiului, potrivit prevederilor fiscale legale in vigoare va fi suportata de catre SC Ruris Impex SRL.

SC Ruris Impex SRL va suporta eventualele costuri legate de transport. Premiul concursului se va distribui numai pe teritoriul Romaniei.

În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, Ruris Impex SRL îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorului concursului va fi anunţat pe pagina Facebook RURIS www.facebook.com/ruriscraiova

 

SECŢIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, persoane majore (care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului), cu capacitate de folosinta si de exercitiu deplina si neafectata, cu excepţia angajaţilor SC Ruris Impex SRL.

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

În cazul constatării oricaror acte/fapte de incalcare a prezentului regulament, pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

Potentialilor participanti nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirect, suplimentara, iar participarea la concurs este gratuita.

 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt premise fara autorizare actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care serviciul/produsul l-a avut anterior desfasurarii campaniei.

 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Ruris Impex SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, validarii si acordarii premiului.

 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.ruris.ro şi poate fi consultat şi în forma tipărită la secretariatul punctului de lucru SC Ruris Impex SRL din Str. Plaiului, nr. 7, Carcea, jud Dolj, între orele 9:00 – 18:00, de luni până vineri.

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii competente, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea romana, care le-au fost încalcate. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Regulament întocmit în data de 20 Martie 2018.

 

 

SC RURIS IMPEX SRL

prin reprezentantul legal

Stroe Marius Catalin

 

UPDATE - 1 martie 2018
Câştigătoarea concursului "RURIS – cu premii de primăvară" este  Mariana Vieru. Îi urăm felicitări câştigătoarei şi le mulţumim pe această cale şi celorlalţi participanţi la concurs. Clipul extragerii îl puteţi viziona aici.
Lista completă a participanţilor o puteţi descărca de aici.